Familieiværksætterne og Danske Bank giver nye forældre viden om privatøkonomi

Danske Bank har som et led i deres overordnede CSR strategi valgt at tilbyde deres kompetencer om økonomi, når man bliver forældre. Det sker som en del af Familieiværksætter forløbet.

Område direktør Palle Lange Andersen udtaler sig således om Familieiværksætterne og Danske Banks bidrag til konceptet:

Familieiværksætterne er et utrolig stærkt og visionært initiativ, og jeg er derfor glad for, at jeg kan være med til at give de unge en indsigt i de økonomiske påvirkninger der vil være, og hvordan de kan håndteres.

Det som jeg syntes gør projektet særligt spændende er, at vi ser utrolig mange unge par, der når de får deres første barn bliver overrasket over, hvilken indflydelse det har på deres økonomi. Det er vigtigt, at familierne får drøftet de fremtidige ændringer i økonomien før barnet kommer. Hvis denne forventningsafstemning er afklaret, før barnet fødes er risikoen for konflikter i hjemmet, skilsmisse m.v . væsentligt reduceret.

I forløbet fortæller jeg også om de ændringer der sker i forældrenes forpligtelser i bred forstand før og efter de får børn. Mit håb er, at jeg kan bidrage til, at familien får afstemt de økonomiske forventninger til hinanden, før barnet kommer til verden, således at de kan bruge al deres tid på barnet efter fødslen, med en god følelse af, at der er skabt tryghed i økonomien.”

Vi er rigtig glade for samarbejdet med Danske Bank, og siger mange tak!