Økonomisk potentiale af Familieiværksætterne

CEBR og Econsider har i perioden januar til september 2012 udført en analyseopgave for Fonden for Socialt Ansvar betalt af en donation fra Det Obelske Familiefond.


Formålet med projektet har været at undersøge det samfundsøkonomiske potentiale ved udbredelse af Leksand-modellen i Danmark.
Specifikt har det været formålet at gennemføre en cost-benefit beregning af Leksand-modellen med baggrund i de resultater for tilsvarende indsatser, der kan findes i faglitteraturen.

Undervejs har en række personer givet værdifulde kommentarer til projektet, og forfatterne vil gerne takke alle herfor. Særlig tak skal
rettes til Kelly Foley og Søren Bo Nielsen, CBS, Erik Thorsted, Fonden for Socialt Ansvar samt Leif Christiansen fra Familieiværksætterne og Hanna-Line Jakobsen fra Det Obelske Familiefond. 

Læs rapporten her