Effekt af Familieiværksætterne

Aarhus Kommune gennemfører i et partnerskab med en forskergruppe tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital et randomiseret, kontrolleret forsøg (tilfældig fordeling af deltagere til Familieiværksætterne eller en kontrolgruppe ved hjælp af lodtrækning), som undersøger effekten af forløbet Familieiværksætterne, som er et netværksbaseret forebyggende tilbud til førstegangsforældre.

Periode
Fra 10. november 2014 og cirka halvandet år frem blev par, som ventede deres første barn, er over 18 år, og bor i Aarhus Kommune inviteret til at deltage i projektet. Projektet rekrutterer samlet 2.800 par/familier i projektperioden. Forsøget er et lodtrækningsforsøg, og deltagere som melder sig, vil blive tilfældig fordelt i to grupper, hvoraf kun den ene gruppe tilbydes Familieiværksætterne. Uanset hvilken gruppe man udtrækkes til, vil man blive tilbudt almindelig fødselsforberedelse og individuelle konsultationer hos jordemoder, egen læge, sundhedsplejerske samt mødregruppe. Deltagere i Familieiværksætterne, vil derfor også få tilbudt alle øvrige sædvanlige tilbud.

  • hvorvidt programmet har effekt
  • på hvad programmet har effekt
  • hvordan programmet har effekt
  • for hvem programmet har

Forløb
Projektet forløber i hovedtræk således:

  • Familier til 2800 børn fordeles via lodtrækning efter uge 12 scanning til enten Familieiværksætterne eller almindelig fødselsforberedelse
  • Inklusion løber fra september 2015 til ‐ februar 2017.
  • Oplysninger om forældrepraksis, barnets og familiens sundhed, trivsel, sikkerhed og brug af sundheds--‐ og Sociale ydelser indhentes.
  • Alt samles i regi af Danmarks Statistik i anonymiseret form
  • De to lodtrækningsgrupper sammenlignes på data fra graviditet, 9 mdr., 18 mdr. samt skolestart.

Læs mere om forskningen her.