Socialt ansvar

Socialt ansvar kræver initiativ og engagement

Fonden for Socialt Ansvar ser sociale indsatser som en investering, og dermed også værdi i at investere i og styrke forældreskabet og børns opvækst. Det er baggrunde for, at Fonden i samarbejde med Holstebro Kommune, Region Midt og det private erhvervsliv samt frivillige udviklede Familieiværksætterne i perioden 2011 - 2014.

Det skete som et pilotprojektet baseret på egenfinansiering fra kommunen og Region Midt, midler fra Fonden for Socialt Ansvar, som modtog støtte fra TrygFonden og Det Obelske Familiefond med henblik på at Familieiværksætterne kunne udbredes til alle landets kommuner.

Fonden for Socialt Ansvar støtter en række frivillige indsatser for børn, unge og familier, der er i en sårbar/udsat livssituation. Ved at skabe en professionel sammenhæng mellem det offentlige, erhvervslivet og de frivillige, finder FSA løsninger, som virker - og ofte med et såvel større socialt afkast som økonomisk potentiale.
Fonden samarbejder med en række foreninger, stiftelser, organisationer og virksomheder. Udover dens egne indsatser rådgiver og coacher Fonden andre, der vil starte nye initiativer og projekter med samme mål og værdier som vores.
Fondens egne indsatser er Natteravnene, Familieiværksætterne, Bydelsmødre, Erhvervsguiderne og Baba. Læs mere om disse indsatser på de respektive hjemmesider.