Forløbet i Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et værdifuldt tværsektorielt tilbud til alle nye forældre. Det er et forløb som begynder i sidste del af graviditeten og varer 1 til 1½ år. Formålet er at give information, råd og inspiration samt mulighed for refleksion om en god start på livet som familie. Det vil sige fokus på alle i familien - mor, far og det nye barn.

Fødsels- og forældreforberedelsen indeholder information og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie. På forløbet møder I en bred gruppe af oplægsholdere, både fra det offentlige, det private og den frivillige verden. Forløbet inspirerer til at relatere temaerne til jeres eget liv, som forældre.

I Familieiværksætterne er forældregrupperne sat sammen ud fra terminen. Det giver mulighed for at bruge hinanden som ressourcer i en gruppe, der følges ad fra graviditet til livet som forældre.

Temaer i Familieiværksætterne

Graviditet og fødsel

Forældrene arbejder med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen samt tager vare på den nyfødte og går styrket ind til forældreskabet. Der arbejdes også med økonomiske og juridiske aspekter i forhold til forældreskabet.

Fra individ til familie

Temaet arbejder med de nye roller som mor og far, og den ændring der sker i den personlige udvikling, parforholdet, ændrede relationer og levevilkår – herunder, hvilke udfordringer det kan give for parforholdet.

Barnets udvikling og trivsel

Emnerne i dette tema bidrager til at sikre barnet en sund opvækst og til at skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Temaet skal også styrke familien gennem et godt kendskab til barnets udvikling og kompetencer.

Netværk og relationer

Netværksdannelse og brug af netværk er et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes i de enkelte mødegange målrettet med at understøtte netværksdannelsen. Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Tilmelding ved jordemoder

I får (som udgangspunkt) den første information om Familieiværksætterne ved jordemoder, og det er også her I tilmelder jer. Dernæst bliver I (som regel en 3 uger) før forløbet begynder, kontaktet af den sundhedsplejerske, som er den gennemgående person i jeres gruppe.