Forældrenes oplevede udbytte

Sundhedsplejen i Hvidovre Kommune lavet  en nedslagsevaluering af Familieiværksætterne (kaldet Familieliv i Hvidovre) i perioden maj/juni 2018 om forældrenes udbytte af Familieliv Hvidovre. 
Evalueringen har særlig fokus på forældrenes handlekompetence i forhold til sygdomme hos barnet, samt hvis der opstår problemer i parforholdet.

Formålet med evalueringen er at indsamle viden om, hvordan forældrene selv oplever deres udbytte af forløbet i Familieliv Hvidovre. Herunder ses en kort sammenfatning af hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen

Sammenfatning

 Overordnet set er 87% af forældrene tilfredse med deres udbytte af Familieliv Hvidovre, og over 82% har fået ny viden og nye tanker om forældreskabet.
 68 % mener at Familieliv Hvidovre har bidraget til at de føler sig mere sikre i forældrerollen, og 76% føler sig mere sikre i, hvordan de styrker den gode kontakt til deres barn.
 59% føler sig mere sikre i, hvad de skal gøre, hvis barnet bliver sygt. Særlig mændene ser ud til at have fået et positivt udbytte af dette.
 I forhold til at kunne klare de udfordringer, der kan opstå i parforholdet, når man får børn, oplever 65% af forældrene sig bedre rustet efter deltagelse i Familieliv Hvidovre.
 Resultaterne vedrørende netværksdannelse viser, at forældrene er glade for at tale med de andre om forældreskabet samt tilfredshed med, at der både deltager mænd og kvinder på kurset. 81,5 % af alle mødre og 43% af alle fædre forventer at have kontakt med de andre fra holdet, når forløbet slutter – uagtet at nogle af forældrene har besvaret spørgeskemaet i begyndelsen af kursusforløbet. Undersøgelsen indikerer, at jo længere hen i forløbet forældrene er, jo større er forventningen om kontakt efter afslutning af Familieliv Hvidovre.

Hent hele evalueringen her