Forældre udbytte af Familieiværksætterne - Aalborg

Aalborg har netop udgivet deres evaluering af forældrenes oplevede udbytte. Kort fortalt lyder hovedkonklusionen for Aalborgs FIV således:

  • Overordnet set er over 60 % af forældrene tilfredse med deres udbytte af Hånd om barnet, og over 70 % har fået ny viden og nye tanker om forældreskabet. Over halvdelen vurderer i tråd hermed, at Hånd om barnet har bidraget til, at de føler sig mere sikre i forældrerollen.
  • Over 85 % har oplevet det som positivt, at både mænd og kvinder har deltaget i Hånd om barnet, og 80 % vurderer, at det har været positivt at tale med de andre forældre på holdet om forældreskab.
  • Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at Hånd om barnet har været medvirkende til at generere dialog i hjemmene om de emner, som tages op til møderne.
  • I forhold til det konkrete indhold i undervisningen peger undersøgelsen blandt andet på, at Hånd om barnet har bidraget til, at over 75 % af deltagerne er blevet mere trygge ved fødslen, hvilket understøttes af de kvalitative, åbne besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, hvor blandt andet fødselsforberedelsen fremhæves som givende.

Hent hele evalueringen her (nederst), og læs om Aalborg Kommunes tilbud her.