Bruge Familieiværksætter konceptet

Familieiværksætter konceptet stilles til rådighed for alle kommuner i Danmark jævnfør rettigheder beskrevet herunder. Kontakt os endelig for yderligere oplysninger - herunder om udbyttet af netværkssamarbejdet.

Nye kommuner, som vil i gang med at bruge konceptet, betaler et opstartsbeløb afhængig af kommunens størrelse. Dertil kommer - for at sikre den nødvendige grundlæggende support og facilitering af netværkssamarbejdet - en årlig brugerbetaling for deltagende kommuner. FSA arbejder derudover - i samarbejde med netværket og et Advisory board - på at sikre yderligere finansiering af samarbejdet og udvikling af FIV generelt. Beløbene fastsættes hvert år.

Familieiværksætternes netværk

Fonden for Socialt Ansvar tilbyder kommuner og regioner, der har (eller er på vej til at tilbyde) Familieiværksætterne, deltagelse i et forpligtende netværkssamarbejde. Samarbejdet har til formål at fremme og styrke indsatsen i Familieiværksætterne herunder udveksle erfaringer samt stille viden, redskaber og metoder til rådighed for hinanden.

Med virkning fra marts 2017 er der lavet en ny aftale for samarbejdet om Familieiværksætterne. Samarbejdet udfoldes i en netværksbaseret form med deltagelse af kommunale og regionale aktører samt FSA. Netværket er åben for samarbejde med andre partnere/aktører som bidrager til opfyldelse af formålet.

Netværket har (med log in) adgang til en fagprofessionel hjemmeside, hvor netværket deler materialer, viden og erfaringer.

Konceptet Familieiværksætterne

Familieiværksætternes mission er at styrke forældreskabet, så alle børn uanset økonomisk og sociokulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed. Familieiværksætterne formidler og arbejder medviden om børn og forældreskab og giver alle nye familier mulighed for at opnå værdifulde handlekompetencer. Kompetencer som hjælper forældrene til kvalitet og tryghed i forældreskabet og til deres børns sunde udvikling.

Familieiværksætterne ser forskellighed som en styrke og lægger stor vægt på, at indhold, forløb og metoder henvender sig til både far og mor i en involverende form.

For at bruge navnet Familieiværksætterne skal følgende være opfyldt. Familieiværksætterne ...

  • tilbydes alle førstegangsforældre med mulighed for, at enlige forældre og flergangsforældre kan deltage – hvis kommunen skønner, det er relevant.
  • sker som et involverende samarbejde mellem kommune (Sundhedsplejen), Region (Jordemødre), det private erhvervsliv samt frivillige aktører. Familieiværksætternes naturlige forankring er Sundhedsplejen.
  • gennemføres i hold (anbefaling er max. 10 par) sat sammen efter moderens termin.
  • er et længerevarende forløb på minimum 1 år begyndende i sidste del af graviditeten.
  • indeholder mindst 10 mødegange med disse 4 overordnede temaer 

Graviditet og fødsel

Forældrene arbejder med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen samt tager vare på den nyfødte og går styrket ind til det at blive familie. Der arbejdes også med økonomiske og juridiske aspekter i forhold til forældreskabet.

Fra individ til familie

Temaet arbejder med de nye roller som mor og far, og den ændring der sker i den personlige udvikling, parforholdet, ændrede relationer og levevilkår – herunder, hvilke udfordringer det kan give for parforholdet.

Barnets udvikling og trivsel

Emnerne i dette tema bidrager til at sikre barnet en sund opvækst og til at skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Temaet skal også styrke familien gennem et godt kendskab til barnets udvikling og kompetencer.

Netværk og relationer

Netværksdannelse og brug af netværk er et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes i de enkelte mødegange målrettet med at understøtte netværksdannelsen. Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Temaernes konkrete indhold og fordeling på de enkelte mødegange er udfoldet i en Mødeguide, som løbende kvalificeres i samarbejde med deltagende kommuner og regioner. Kommune og Region kan selv tilpasse guiden i forhold til temaerne og lokale forhold/vilkår.

Rettigheder

Materialer, koncepter og varemærker tilhører Fonden for Socialt Ansvar (FSA) og er ophavsretligt og varemærkeretligt beskyttet. FSA har, som et af sine formål at udbrede de koncepter, den udvikler, hvorfor materialer stilles til rådighed på meget fleksible vilkår.

  • Bruges, citeres eller omlægges FSAs koncepter eller materialer af anden bruger, skal der henvises til FSA. Videreudvikles materialer eller koncepter under eget navn, skal de stilles til rådighed under samme betingelser, som det anvendte materiale eller koncept fra FSA. (Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 3.0 Danmark Licens)
  • Bruges materialer eller koncepter under FSAs varemærke Familieiværksætterne skal der indhentes skriftlig aftale om vilkår med FSA.
  • Grafik, videoer og billeder er ophavsretligt beskyttet, hvorfor der skal indhentes særskilt tilladelse for brug af enkelte værker og billeder.

Hvad betyder det?

Grundlæggende betyder copyrighten, at man, hvis man ønsker at bruger Familieiværksætter varemærket og konceptet, som materialet beskriver, skal underskrive en aftale, hvor man accepterer at indgå i et netværk af kommuner, som med Fonden for Socialt Ansvar som koordinator, fastholder målsætningerne for konceptet, men samtidig tillader en vis grad af lokal tilpasning af konceptet, som dog skal godkendes af FSA.

Ønsker man en større frihed til at modificere koncepter, som ligger udenfor, hvad der er testet under Familieiværksætternes navn, må man ikke benytte materialer, hvor Familieiværksætternes varemærke fremgår. Samtidig skal materiale, som er produceret på baggrund af Familieiværksætter (eller Familie med Hjerte) -varemærket, videreføre den copyright, som er pålagt Familieiværksætter-materialet (Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens). Man må altså ikke kopibeskytte det nye materiale anderledes end det materiale, der tages udgangspunkt i. Der skal i materialet tydeligt henvise til www.familieiværksætterne.dk (Hvor muligt skal dette være et hyperlink)

Familieiværksætterne er det varemærke, der bruges til at markedsføre konceptet, som tager udgangspunkt i Leksand-modellen, og som er udviklet i samarbejde med Holstebro Kommune, Region Midt og Handelsstandsforeningen i Holstebro. Efterfølgende er FIV løbende udviklet og kvalificeret i et samarbejde mellem FSA, kommuner og Regioner.

  • Alternative implementeringer af Familieiværksætter-konceptet kan FSA af gode grunde ikke vide, om har den ønskede effekt.
  • Godkendte afvigelser fra original konceptet skal stilles til rådighed for andre interesserede i FSAs ånd.